среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te pochodzą z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachetki te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało biegłym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, banalnej obróbce oraz stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi albo wstępnie ociosuje, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak związany spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam również różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie głazów na sztacheta Winylowe na plot i bramę ze sztachet, przybierają one wtedy rozmaite kolory czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż wycina się najogromniejsze bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można również ciąć na sześciany o symetrycznych kształtach, stosowane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno również je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nierównych konturów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety plastykowe stosuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować polecane na ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie tracą połysk. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu a także własnych upodobań forma kamiennych tafli może być wieloraki – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki i sztacheta z PCV na plot i bramę ze sztachetek konstruuje się z głazów różnego układu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje spośród fragmentów o nietypowych zarysach, wypada je odpowiednio zestawiać tzn. tak, tak aby kształt każdego kolejnego zespalał się z poprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur w mgnieniu oka niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają również mchem oraz wodorostami. Można to udaremniać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki szorują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego zmywania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, ażeby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий