среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi wypadkami.

Stawianie ogrodzenie plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Sztachety Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastikowe na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy proponowane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий